Meniu
Cos de cumparaturi

Termeni si conditii

TERMENI ȘI CONDIȚII


Prezentul regulament reprezintă termenii și condițiile de utilizare ale website-ului. Orice comandă plasată pe acest site trebuie să fie de acord cu prezentul Regulament. Orice comandă va fi realizată în conformitate cu acest Regulament și cu legislația aplicabilă în vigoare.


REGULAMENTUL MAGAZINULUI  ONLINE

I. INTRODUCERE


1. BEST ELAN ONLINE SRL, avand CUI 42377627, domiciliul fiscal in Bucuresti, Calea Mosilor nr. 129, Corp C2, parter, Cam 2, Ap. 1, Sector 2, facilitează achiziţionarea de mărfuri cu ajutorul reţelei electronice (Internet) – de la adresa: https://antoluconcept.ro („MAGAZIN”). Administratorul datelor personale ale clienţilor Magazinului este societatea BEST ELAN ONLINE SRL,, avand CUI 42377627, domiciliul fiscal in Bucuresti, Calea Mosilor nr. 129, Corp C2, parter, Cam 2, Ap. 1, Sector 2, adresa de corespondenta si retur:  str Alexandru Lapusneanu Nr 13 sect 1 Bucuresti ROMANIA


2. Prezentul Regulament se adresează tuturor utilizatorilor Magazinului şi stabileşte principiile de efectuare a înregistrărilor şi de utilizare a contului de Magazin, principiile de rezervare pe cale electronică a mărfurilor disponibile în Magazin (“MĂRFURI” sau „MARFA”), de plasare de comenzi pe site-ul Magazinului precum şi principiul încheierii contractelor de vânzare a Mărfurilor.


3. Poate accesa Regulamentul orice utilizator al Magazinului, în orice moment, “dând click” pe linkul „Termeni si Conditii” aflat pe pagina de web a magazinului şi prin salvarea acestuia în format PDF pe suportul de informaţii dorit. Acesta se va afla la adresa https://antoluconcept.ro/termeni-si-conditii


4. Informaţiile despre Mărfurile din Magazin – printre altele, descrieri, preţuri – constituie o invitaţie la încheierea de contracte de vânzare în sensul legilor în vigoare, conform condiţiilor din documentul Termeni şi Condiții.


5. Mărfurile din Magazin sunt prezentate în mod amănunţit. Pe pagina de web se află informaţii detaliate despre proprietăţile Mărfii, preţul acesteia, materialul din care este realizată etc.


6. Fotografiile şi prezentările produselor oferite au drept scop prezentarea acelor modele de Mărfuri concret indicate de acestea.


II. REGULILE DE UTILIZARE A MAGAZINULUI ŞI DE ȊNCHEIERE DE CONTRACTE DE VÂNZARE A MĂRFURILOR


1. NUME FIRMA facilitează încheierea de contracte de vânzare a Mărfurilor prin intermediul internetului şi prestează o serie de servicii, prevăzute în Regulamentul de faţă.


2. Contractul de vânzare a mărfurilor se încheie între utilizatorul Magazinului („CLIENT”), şi NUME FIRMA cu sediul in Bucuresti.


4. Condiţia începerii utilizării Magazinului este cunoaşterea acestui Regulament şi acceptarea sa.


5. Informaţiile furnizate de Client în timpul plasării comenzii trebuie să fie reale, actuale şi exacte. NUME FIRMA îşi rezervă dreptul de a refuza realizarea comenzii, în cazul când datele furnizate nu sunt suficient de exacte şi fac imposibilă realizarea comenzii, mai exact, nu permit predarea corespunzatoare a produselor. Înainte de a refuza realizarea comenzii NUME FIRMA va încerca să îl contacteze pe Client pentru a stabili ce date sunt necesare pentru a face posibilă realizarea acesteia.


6. Magazinul ia toate măsurile tehnice şi administrative posibile şi impuse de anumite norme juridice, menite a proteja datele personale ale Clienţilor şi mai ales de a preveni obţinerea şi modificarea de către persoane neautorizate a datelor personale furnizate în timpul înregistrării.


7. Clientul care a utilizat Magazinul are obligaţiile:


a) de a nu furniza şi transmite informaţii interzise prin lege;


b) de a utiliza Magazinul într-un mod care să nu perturbe funcţionarea acestuia;


c) de a nu difuza şi de a nu plasa în cadrul Magazinului informaţii comerciale incorecte;


d) de a utiliza Magazinul într-un mod care să nu creeze inconveniente pentru alţi clienţi şi pentru Administratorul Magazinului;


e) de a folosi informaţiile amplasate în paginile magazinului doar în scop personal.


III. ȊNCHEIEREA CONTRACTELOR DE VÂNZARE:


1. Magazinul facilitează plasarea comenzilor de Marfă după cum urmează:


a) pe pagina web a Magazinului (on-line), urmând procedura de plasare a comenzilor,


b) telefonic, prin contact cu infolinia Magazinului la numărul de telefon afisat pe website in sectiunea Contact


c) prin e-mail, transmiţând comanda cu Mărfurile alese pe adresa: vanzari@antoluconcept.ro


2. Magazinul primeşte comenzile plasate on-line pe parcursul întregii zile, în toate zilele săptămânii. Comenzile plasate prin telefon sau prin poştă electronică sunt primite în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 18.00. Comenzile plasate în zilele libere sau de sărbători vor fi prelucrate în decurs de două zile lucrătoare de la data plasării comenzii


3. Clientul poate plasa o comandă fără a fi nevoie de a-şi înregistra permanent datele personale în baza de date a Magazinului (aşa numitele cumpărături fără înregistrare).


4. Condiţia plasării comenzii o constituie completarea în formular a tuturor datelor cerute, necesare pentru expediere şi pentru generarea din sistem a facturii fiscale.


5. Pentru a plasa o comandă se aleg Mărfurile din Magazin, mai ales în ceea ce priveşte cantitatea, culoare, mărimea, după care se trece la “COŞ” şi continuă procedura de plasare a comenzii selectându-se diferitele opţiuni.


6. Până la momentul confirmării selectării Mărfurilor cu tasta „Trimite comanda” Clientul are posibilitatea de a efectua modificări referitoare la Marfa din comandă, precum şi la datele pentru livrare şi de facturare. Confirmarea de către Client a comenzii prin tasta „Finalizează comanda” este echivalentă cu acceptarea obligaţiei de a face plata preţului Mărfurilor şi a costurilor de livrare, lucru despre care Clientul este informat direct, înainte de confirmarea comenzii.


7. Confirmarea de către Client a comenzii conform pct. 6 de mai sus constituie oferta transmisă de Client către NUME FIRMA, de a încheia contractul de vânzare, conform conţinutului comenzii şi prezentului Regulament.


8. In momentul plasării comenzii conform pct. 6 de mai sus, Clientul primeşte SMS referitor la comanda plasată: cantităţile de Mărfuri comandate, valoarea comenzii, tipul de livrare şi de plată ales, timpul de livrare a comenzii precum şi datele de contact ale Clientului, Magazinului, informaţii despre modul de depunere a reclamaţiei în privinţa Mărfurilor precum şi despre dreptul Clientului de a se retrage din contractul de vânzare. Procedura aceasta reprezintă şi o confirmare a primirii de către Magazin a ofertei de achiziţie din partea Clientului.


9. Magazinul transmite confirmarea acceptului Clientului, transmisă prin SMS (Confirmarea realizării şi livrării comenzii) la numarul de telefon indicat de acesta. După primirea confirmării de mai sus se ajunge la încheierea între Client şi NUME FIRMA a contractului de vânzare a Mărfurilor comandate de Client.


10. Contractul de vânzare se încheie în limba română, având conţinutul prezentulului Regulament completat cu comanda plasată de Client.


11. Fără atingerea dreptului Clientului de se retrage din contract, conform legislaţiei în vigoare, Clientul poate renunţa la comandă înainte de a primi de la Magazin confirmarea ofertei de achiziţie, adică înainte de a primi sms-ul care confirma acceptarea comenzii spre realizare, despre care se vorbeste la pct. 9 de mai sus. În această privinţă Clientul trebuie să contacteze urgent Magazinul – este posibil prin telefon, cu confirmare prin e-mail.


12. In cazul alegerii de către Client a altei forme de plată decât “ramburs” Magazinul îşi rezervă dreptul de a refuza realizarea comenzii în cadrul contractului de vânzare, în cazul când datele de contact ale Cumpărătorului sunt atât de neclare, încât fac imposibilă livrarea mărfii


IV. LIVRAREA ŞI RECEPȚIONAREA MĂRFURILOR


1. Mărfurile sunt livrate la adresa indicată de către Client în comandă. Termenul estimativ pentru livrarea Mărfurilor este stabilit în rezumatul comenzii, înainte de confirmarea de către Client a plasării comenzii prin tasta "Finalizeaza Comanda”.


2. Timpul prevăzut pentru livrarea la Client, la livrarea prin curier, este de 5 zile lucrătoare din ziua următoare trimiterii coletului. Termenul integral, maxim, de realizare a comenzii nu ar trebui să depăşească 7 zile lucrătoare şi în niciun caz nu va depăşi 20 zile de la data încheierii contractului de vânzare.


3. Mărfurile sunt livrate la adresa indicată de pe teritoriul României de către firma de expeditie Fan Courier. Taxele pentru livrarea produselor se indică în procesul de plasare a comenzii.


4. Toate trimiterile sunt asigurate de firma de curierat Fan Courier.V. PREȚURI ŞI METODE DE PLATĂ


1. Informaţia despre preţul de achiziţie al mărfii de pe pagina de web a magazinului este obligatorie din momentul primirii de către Client a unui SMS de confirmare a acceptării comenzii plasate de acesta, pentru achiziţia Mărfurilor selectate, conform pct. II par. 9. Respectivul preţ nu mai suferă modificări, indiferent de modificările de preţ din Magazin care mai pot avea loc după confirmarea comenzii prin mail.


2.. Preţurile produselor din magazine sunt date în lei.


3. Clientul va achita preţul Produselor comandate şi cheltuielile de expediţie “prin ramburs”, achitând firmei de curierat la livrare


4. NUME FIRMA îşi rezervă dreptul de a modifica preţul mărfurilor aflate în Magazin, de a introduce în vânzare mărfuri noi, de a desfăşura sau de a revoca acţiuni de promovare pe pagina de web a Magazinului, de a introduce pe aceasta modificări conforme cu prevederile legislatiei în vigoare, cu condiţia ca aceste modificări să nu încalce drepturile persoanelor care au înncheiat contracte de vânzare a Mărfurilor oferite de Magazin înainte de efectuarea respectivelor modificări, sau a drepturilor persoanelor autorizate să utilizeze a anume promoţie, conform principiilor acesteia, pe perioada desfăşurării sale.


VI. RECLAMAȚII REFERITOARE LA MĂRFURI


1. Produsele oferite prin magazine sunt noi . NUME FIRMA răspunde pentru defectele fizice sau juridice ale Mărfurilor pe baza legislației în vigoare. De asemenea NUME FIRMA respectă garanția legală pentru conformitatea produselor.


2. NUME FIRMA va lua măsuri pentru a asigura pe deplin funcţionarea corectă a Magazinului, în domeniile indicate de cunoştinţele tehnice actuale şi se obligă să înlăture într-un termen rezonabil toate neajunsurile semnalizate de către Clienţi.


3. Orice lucru cumpărat în Magazin poate fi obiectul unei reclamaţii, cu respectarea termenilor şi condiţiilor de reclamaţie stabiliţi prin lege, dacă prezintă defecte ce constituie neconformităţi cu contractul de vânzare încheiat.


4. In cazul în care se constată de către Client deteriorarea Mărfii în timpul transportului se recomandă ca el să întocmească în prezenţa curierului un proces verbal de daune.


VII. RETURURILE DE MARFĂ – RETRAGEREA DIN CONTRACTUL DE VÂNZARE


1. Clientul – consumator, așa cum este definit conform normelor în vigoare, are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare fără a indica motivul, pe baza dispozițiilor legale și a principiilor de mai jos.


2. Termenul de retragere din contractul de vânzare a Mărfurilor expiră după împlinirea a 14 zile de la data când Clientul a intrat în posesia mărfurilor sau când o a treia persoană, alta decât transportatorul, indicată de către Client, a intrat în posesia Mărfurilor.


3. Pentru a-şi exercita dreptul de retragere din contract Clientul trebuie să aducă la cunoştinţa Magazinului decizia sa de renunţare, printr-o declaraţie clară (de ex: e-mail) transmisă pe adresa: vanzari@antoluconcept.ro cu mențiunea "RETUR".


4. Clientul trimite mărfurile care fac obiectul retragerii din contract la următoarea adresă poştală prin FAN COURIER LA ADRESA: Str Alexandru Lapusneanu Nr 13 sect 1 Bucuresti ROMANIA cu mențiunea "RETUR" .


5. Clientul suportă costurile directe de returnare a mărfurilor.


VIII. INFORMATII REFERITOARE LA SERVICIILE PRESTATE ON-LINE


1. Magazinul prestează pentru Clienţi următoarele servicii, pe cale electronică:


a) Facilitarea încheierii on-line a contractelor de vânzare din Magazin, conform prezentului Regulament, cu partenerii acestuia


b) Facilitarea deschiderii de conturi ale Clienţilor în Magazin,


c) Transmiterea informaţiei comerciale comandate, referitoare la mărfuri.


2. Clientul are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare a mărfurilor conform normelor juridice aplicabile şi în baza principiilor stabilite de prezentul Regulament. In plus, Clientul are dreptul, în orice moment, de a cere încetarea de către Magazin a prestării serviciilor menţionate la pct 1spct b) şi c) de mai sus.


3. Condiţiile tehnice de prestare de către Magazin, pe cale electronica, a serviciilor, sunt următoarele:


a) acces la Internet,


b) folosirea unui browser care face posibiliă editare unor documente hypertext (Internet Explorer, Opera, FireFox, Chrome sau altele asemănătoare),


c) Deţinerea unui cont de poştă electronică.


4. Reclamaţii privitoare la serviciile prestate de Magazin pe cale electronică pot fi depuse transmiţându-le la adresa de e-mail a Biroului de Customer Service a Magazinului vanzari@directmagazin.ro sau telefonic, la numerele de telefon afisate pe website. Reclamaţia Clientului trebuie să conţină denumirea beneficiarului şi o scurtă descriere a procesului reclamat. Magazinul se va strădui ca reclamaţiile depuse să fie examinate în cel mai scurt timp cu putinţă, totuşi, nu mai târziu de 14 zile de la data primirii reclamaţiei de către Magazin. Despre modul în care a fost soluţionată reclamaţia Clientul va fi anunţat pe calea aleasă de Client, telefonic sau ca informaţie transmisă pe e-mail la adresa indicată de acesta.


NUME FIRMA aduce la cunoştinţă că în funcţie de setările browserului Clientului poate introduce în sistemul teleinformatic al Clientului fişiere cookies, ce nu sunt o componentă a conţinutului serviciilor prestate de către Magazin dar care ar putea permite identificarea ulterioară a Clientului ce intră pe pagina de web a Magazinului şi sunt utilizate de Magazin pentru a înlesni Clientului utilizarea Magazinului, ca şi pentru monitorizarea de către Magazin a navigărilor Clientului pe pagina de web. Clientul poate renunţa în orice moment la posibilitatea ca Magazinul să utilizeze cookies, prin anumite setări ale browserului său.


IX. ALTE PREVEDERI


1. Conținutul și design-ul antoluconcept.ro, inclusiv look&feel-ul acestuia și bazele de date accesibile prin intermediul său, sunt proprietatea antoluconcept.ro și sunt protejate prin legislația în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe. În cazul informațiilor și conținutului postat de terțe părți pe site-ul antoluconcept.ro, dreptul de autor și responsabilitatea asupra acestora aparțin în totalitate celor care au publicat acea informație.


2. Puteți copia și printa conținutul antoluconcept.ro doar pentru folosința dumneavoastră personală, în scopuri necomerciale.


3. Este interzisă orice utilizare a conținutului antoluconcept.ro în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislația în vigoare. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email.


În condițiile în care considerați că un anumit conținut aflat pe site-ul antoluconcept.ro încalcă drepturile dvs. de proprietate intelectuală, dreptul la viața privată, la publicitate sau alte drepturi personale, sunteți rugat să trimiteți un e-mail la vanzari@antoluconcept.ro cu drepturile încălcate pentru a permite administratorilor antoluconcept.ro să acționeze în conformitate cu dispozițiile legale.


4. Forța majoră. antoluconcept.ro, partenerii sau utilizatorii săi nu pot fi făcuți responsabili pentru nici o întârziere sau eroare în executarea obligațiilor contractuale sau în conținutul furnizat pe site-ul nostru, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința antoluconcept.ro. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare al echipamentului tehnic de la antoluconcept.ro, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele antoluconcept.ro, erorile de operare, greva etc.


X INFORMAȚII REFERITOARE LA PRELUCRAREA DE CĂTRE NUME FIRMA A DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE UTILIZATORILOR MAGAZINULUI


1. Informațiile indicate mai jos sunt, de asemenea, puse la dispoziția Utilizatorului în momentul colectării datelor sale cu caracter personal pe site-ul Magazinului.


2. Operatorul datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor Magazinului este societatea NUME FIRMA. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor Magazinului în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor din 27 aprilie 2016 ("GDPR").


4. Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor Magazinului sunt prelucrate, printre altele în următoarele domenii: (i) pentru a executa contractele de vânzare a bunurilor de la Magazin încheiate cu Utilizatorul – temeiul pentru prelucrarea datelor va fi în acest caz contractul încheiat cu Operatorul prin aprobarea Regulamentului Magazinului; (ii) pentru a menține un cont al Utilizatorului Magazinului – temeiul pentru prelucrarea datelor va fi în acest caz contractul încheiat cu Operatorul prin crearea unui cont și acceptarea Regulamentului Magazinului; (ii) pentru a desfășura procedurile de reclamație – în acest caz, temeiul pentru prelucrare este obligația Operatorului care rezultă din dispoziția legii legată de garanția pentru defecțiunile articolului vândut; (Iii) în cazul în care Utilizatorul și-a dat acordul separat, la adresa de e-mail specificată a Utilizatorului sau la numărul său de telefon, pot fi transmise informații comerciale privind bunurile oferite spre vânzare în Magazin, inclusiv oferte promoționale – în acest caz, temeiul pentru prelucrarea datelor Utilizatorului este consimțământul acestuia, care nu este obligatoriu și poate fi retras în orice moment; (iv) pentru a trimite mesaje de marketing personalizate Utilizatorului pe site-ul Magazinului, de exemplu, sub forma unei sugestii de a cumpăra bunuri utilizând profilarea. Mesajele vor fi pregătite în baza analizei cumpărăturilor efectuate de Utilizator – temeiul pentru prelucrarea datelor Utilizatorului, în acest caz, va fi interesul legitim al Operatorului care se bazează pe comercializarea bunurilor oferite în magazin; (v) în scopuri de marketing – la adresa pentru corespondență furnizată de către Utilizator, Operatorul din când în când poate să trimită informații despre oferta Magazinului Answear.com sau ofera partenerilor comerciali ai acestuia – temeiul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în acest sens va fi interesul legitim al Operatorului sau al partenerilor săi constând în comercializarea bunurilor indicate în ofertă; Utilizatorul poate, în orice moment, să se opună prelucrării datelor sale cu caracter personal în acest sens prin contactarea Magazinului, (vi) în scopuri statistice pentru nevoile interne ale Operatorului – în acest caz, temeiul pentru prelucrare va fi interesul legitim al Operatorului care se bazează pe colectarea informațiilor care fac posibilă dezvoltarea activității și ajustarea serviciilor la nevoile Utilizatorilor Magazinului, (vii) pentru a confirma executarea de către Operator a obligațiilor sale și pentru a înainta pretenții sau pentru a se apăra împotriva pretențiilor care pot fi înaintate Operatorului, pentru a preveni sau detecta frauda – temeiul pentru prelucrarea datelor Utilizatorului, în acest caz, va fi interesul legitim al Operatorului, care este protejarea drepturilor, confirmarea executării obligațiilor și obținerea remunerației datorate de la clienții Operatorului.


5. La efectuarea cumpărăturilor în Magazin, Utilizatorul furnizează anumite date personale necesare pentru a executa contractul de vânzare. Refuzul de a furniza datele necesare executării comenzii are drept rezultat incapacitatea Magazinului de a executa contractul de vânzare. Nu este obligatoriu ca Utilizatorul să consimtă să primească informații comerciale la adresa de e-mail furnizată sau la numărul de telefon indicat pentru executarea contractului de vânzare a bunurilor încheiat. Dacă este exprimat consimțământul, acesta poate fi retras în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării înainte de retragere.


6. Operatorul va pune datele cu caracter personal ale Utilizatorului la dispoziția entităților care colaborează cu noi în executarea contractului de vânzare a bunurilor achiziționate de Utilizator, inclusiv în primirea plății pentru bunurile achiziționate, precum și în livrarea de bunuri.


7. Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator vor fi prelucrate în timpul necesar pentru a executa contractul de vânzare și cererile de reclamație, precum și pentru confirmarea executării obligațiilor Operatorului și înaintarea pretențiilor sau apărarea împotriva pretențiilor care pot fi înaintate Operatorului – dar nu mai mult de 10 ani de la data furnizării către Operator de către Utilizator a datelor sale.


8. Operatorul utilizează instrumente de securitate informatică și măsuri organizatorice care au ca scop minimizarea riscului scurgerii de date, al distrugerii, dezintegrării acestora, cum ar fi sistemul de firewall, sisteme de securitate antivirus și anti-spam, procedurile interne de acces, de prelucrare a datelor și de recuperare în caz de dezastru, precum și sistem de backup care rulează pe multe niveluri.


9. Pe principiile stabilite în GDPR Utilizatorul are următoarele drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator în legătură cu operarea Magazinului: dreptul de acces la date, dreptul de a le actualiza, dreptul de a solicita transferul de date, ștergerea acestora, dreptul de a se opune prelucrării datelor și dreptul de a cere limitarea procesării acestora.


X. PREVEDERI FINALE


1. Datele personale ale Clienţilor furnizate în timpul înregistrării în Magazin sunt prelucrate de către NUME FIRMA exclusiv în scopul realizării comenzilor; ele mai pot fi prelucrate şi în scopuri de marketing, dacă Clientul îşi exprimă acordul pentru acest lucru, într-o declaraţie separată. Clientul are dreptul de a completa, actualiza, corecta datele personale, de a retrage definitiv sau doar pentru o anume perioadă de timp permisiunea pentru prelucrarea lor sau de a cere ştergerea lor dacă sunt incomplete, neactuale, neadevărate sau au fost colectate prin încălcarea legii sau nu sunt neapărat necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate, precum şi dreptul de a se împotrivi în cazul prelucrării datelor personale în scopuri de marketing. Aceste informații sunt detaliate în Politica de Confidențialitate care este o completarea la prezentul Regulament.


2. Neacceptarea prevederilor prezentului Regulament face imposibilă achiziţionarea mărfurilor oferite de Magazin. Magazinul oferă Clientului posibilitatea de a lua la cunoştinţă prevederile Regulamentului, la plasarea comenzii. Clienţii care deţin cont în Magazin vor fi informaţi cu privire la modificarea Regulamentului prin e-mail. Clientul care nu acceptă modificările aduse la Regulament are dreptul de a-şi închide contul în orice moment.